Đang gửi...

Chùa Linh Ứng đón nhận cháu bé gái sơ sinh mới

Hồi 06 giờ sáng ngày 06/06/2019 nhằm ngày 04/05/ Kỷ Hợi, có một cô phụ nữ khoảng 40 tuổi bế một bé gái sơ sinh mới được 3 ngày tuổi, chưa rụng rốn bế vào chùa đặt vào tay Ni Trưởng bảo rằng: con vừa nhặt được cháu bé để trong cái giỏ ngoài cổng chùa. Ni Trưởng đón nhận nuôi cháu bé.

 

 

 

Tin tức khác