Đang gửi...

Kính thưa Quý vị Phật tử thập phương xa gần!

Ơn nhờ Hồng ân Tam Bảo gia hộ, dưới ánh hào quang toả chiếu của Đấng Từ Phụ, Ngôi Tổ Đường Linh ứng thật túc phúc nhân duyên được sự lưu tâm, niệm tình hoan hỷ của Quý Ban    Hoằng Pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2009 ( tức ngày 05 và 06 tháng 6 năm Kỷ Sửu ), chùa  Linh ứng vinh dự được Thành kính cung nghinh Phái đoàn của  Ban Hoằng pháp do Thượng Toạ Thích Bảo Nghiêm - Trưởng Ban Hoằng pháp T.W GHPG Việt Nam bất từ lao quyện, hạ phú quang lâm tới chùa Linh ứng Truyền thụ Bát Quan Trai Giới cho Quý vị Phật tử. Kính mong Quý vị bớt chút thì giờ vàng ngọc quang lâm tới dự khoá tu hai ngày An lạc tại chùa Linh ứng.
 
Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Quý vị Phật tử cùng gia đình: An khang - Hạnh phúc - Phước lộc tăng trưởng – Vô lượng cát tường - Vạn sự như ý.
 

                                                                              Chùa Linh ứng kính báo!

                                                     Trụ trì

                                       Ni Sư Thích Đàm Bích.

Tin tức khác