Đang gửi...

Trường họ cơ sở III GHPGVN Tỉnh Nam Định An cư kết hạ

TRƯỜNG HẠ CƠ SỞ III GHPGVN TỈNH NAM ĐỊNH AN CƯ KẾT HẠ

Ngày 16 tháng 5 năm Ất Mùi (tức ngày 01/7/2015), chư Tăng Ni, Phật tử chùa Linh Ứng vinh dự được cung nghinh Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni trong 3 huyện Xuân Trường - Giao Thuỷ - Hải Hậu quang lâm, kết Hạ hậu An cư trong 3 tháng tại chùa Linh Ứng - thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định. Tổng cộng có 145 vị, gồm:

-         Chư Tôn Đức Tăng:    50 vị;

-         Chư Tôn Đức Ni:        95 vị.

Ngày 08 tháng 6 năm Ất Mùi (tức ngày 23/7/2015), chư Tôn Đức, Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, Tăng Ni tổ chức lễ KHAI GIẢNG VÔ THƯỢNG PHÁP BẢO, cầu nguyện quốc thái dân an, hồi hướng tứ ân lục đạo.

Nhà chùa trân trọng kính mời Quý vị Phật tử, nhân dân, Thiện nam, Tín nữ thập phương xa gần bớt chút thì giờ vàng ngọc quang lâm tới chốn trụ xứ chùa Linh Ứng - thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định niêm hương lễ Phật.

Cầu nguyện Hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Quý vị cùng toàn thể gia đình: An khang - Hạnh phúc - Vô lượng cát tường - Vô lượng an lạc!

                                                                             Trụ trì:

                                                                           
                                                                            Ni Sư Thích Đàm Bích

Tin tức khác