Đang gửi...

NI TRƯỞNG THÍCH ĐÀM BÍCH THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LIÊN HỢP QUỐC VE SAK TẠI CHÙA TAM CHÚC

Vào ngày 11/05/2019 Nhằm ngày 07/04/ Kỷ Hợi, Ni Trưởng Thích Đàm Bích vinh dự được là đại biểu của GHPG Việt Nam Tỉnh Nam Định, Tham dự Đại Lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc VESAK 2019 tại Chùa Tam Chúc, Thị trấn Ba Sao, Hà Nam.