Đang gửi...

NHÂN DỊP TÂN XUÂN TÂN SỬU - 2021, PHÁP TỬ PHÁP TÔN CHỐN TỔ ĐÌNH LINH ỨNG VỀ LỄ PHẬT LỄ TỔ KHÁNH TUẾ NHỊ VỊ SƯ PHỤ

Ngày 29/1/2021 nhằm ngày 17 tháng 12 năm canh tý , năm cũ gần qua ,chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc , hàng năm nhằm ngày này tăng ni pháp tử , pháp tôn chốn tổ đình Linh Ứng hội tụ về đỉnh lễ Tổ , Khánh tuế nhị vị Sư Phụ , cầu nguyện nhị vị Sư Phụ pháp thể khinh an , tuệ đăng thường chiếu , mãi là cây Bồ đề đại thụ che chở tiếp dắt hàng hậu học , cầu nguyện pháp tử pháp tôn chốn tổ đình Linh Ứng Hưng long , phát triển , tu học tinh tấn kế vãng khai lai , báo Phật ân Đức