Đang gửi...

THIỆP MỜI “LỄ ĐÚC ĐẠI HỒNG CHUNG, KHÁNH THÀNH CỔNG TAM QUAN, MỪNG CÔNG NGÔI GIẢNG ĐƯỜNG”

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni!

Kính thưa quý vi đại biểu, quý quan khách, Phật Tử và nhân dân thập phương xa gần.

Tổ đình Chùa Linh Ứng những năm qua đã xây dựng nhiều hàng mục công trình góp phần chấn hưng Phật Giáo, phúc quả cho nhân loại. Nay ơn nhờ hồng ân Tam Bảo gia hộ, được sự quan tâm của Giáo hội và sự nhất trí của các cấp chính quyền, nhà chùa đã xây xong phần thô ngôi Giảng đường, hoàn thành cổng Tam quan và tiếp tục đúc Đại Hồng Chung.

Phật tử và nhân dân thị trấn Thịnh Long cùng nhà chùa long trọng tổ chức:

“LỄ ĐÚC ĐẠI HỒNG CHUNG

KHÁNH THÀNH CỔNG TAM QUAN

MỪNG CÔNG NGÔI GIẢNG ĐƯỜNG”

Thời gian: Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 20 tháng 6 năm Canh Tý)

Địa điểm: Tổ đình chùa Linh Ứng, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Nhà chùa kính mời Quý vị bớt chút thời gian vàng ngọc về tham dự đại lễ.

Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho gia đình, thân bằng quyến thuộc của Quý vị được “Tăng Long Phúc Thọ, Tài Lộc Vượng Tiến, Vạn Sự Cát Tường Như Ý”.

 

 

Nhà chùa rất hân hạnh được đón tiếp!

Trụ trì Tổ dình Linh Ứng:

Ni trưởng Thích Đàm Bích.