Đang gửi...

ĐÁM TANG NGƯỜI GIÀ CÔ ĐƠN KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA

DÙ XÂY TÁM VẠN PHÙ ĐỒ, KHÔNG BẰNG CÔNG ĐỨC GIÚP CHO MỘT NGƯỜI, NI TRƯỞNG THÍCH DÀM BÍCH TRỤ TRÌ CHÙA LINH ỨNG THỊ TRẤN THỊNH LONG NUÔI DƯỠNG CỤ BÙI THỊ LƯƠNG PHÁP DANH THÍCH ĐÀM TRÍ SINH NĂM 1945 TUỔI GIÀ SỨC YẾU KHÔNG NƠI NƯƠNG TỰA , CỤ THU THẦN THỊ TÍCH HỒI 20H NGÀY 10/2/2020  NHÀ CHÙA LÀM LỄ NHẬP KIM QUAN 16H NGÀY 11/2/2020 NHÀ CHÙA KÍNH BÁO ,NHỮNG NGƯỜI CÓ THIỆN DUYÊN ĐỒNG CẦU NGUYỆN GIÁC LINH CỤ VỀ NƠI AN NGHỈ NGÀN THU

 

Tin tức khác