Đang gửi...

Mái ấm tình thương chùa Linh Ứng

Nhà Phật thường có câu nói: "Cứu một người phúc đẳng hà sa", là một người con Phật luôn luôn thực hành giáo pháp Như Lai, Ni trưởng Thích Đàm Bích-trụ trì chùa Linh Ứng, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định với lòng từ bi thương xót cho những mảnh đời bất hạnh đã đón nhận thêm 3 cụ già neo đơn không nơi nương tựa về chăm sóc tại mái ấm tình thương chùa Linh Ứng. 

Trên là hình ảnh Sư Thầy Thích Đàm Tâm, thế danh Trần thị Tâm, sinh năm 1956 tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Sư Thầy đi tu ngót 40 năm nay tuổi già sức yếu bị bệnh tiểu đường-Thiểu năng trí tuệ, không nơi nương tựa cũng như chăm sóc được Ni trưởng trụ trì đón về chùa nuôi dưỡng.

Trên là hình ảnh Sư Thầy Thích Đàm Trí, thế danh Bùi Thị Lương, sinh năm 1949 tại xóm 5 xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Sư Thầy đi tu ngót 40 năm, nay tuổi già sức yếu, mắc bệnh tiểu đường bị tháo một chân đi lại khó khăn lại thêm thân thể suy yếu không người nuôi dưỡng, không nơi nương tựa. Ni trưởng trụ trì xót thương hoàn cảnh của Sư Thầy đón Thầy về chùa chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Trên là hình ảnh cụ bà Cao Thị Minh, sinh năm 1947 nguyên quán tại Hải Phòng, năm 1975 vào miền Nam sinh sống cho đến nay. Hiện nay, bà cụ bị tai biến, bị bệnh Pakinson, không cửa không nhà, không có người nuôi dưỡng đến nương tựa cửa Phật chùa Linh Ứng.

Tin tức khác