Đang gửi...

Thiệp mời Đại lễ Vu Lan Báo hiếu

THIỆP MỜI

Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

“Tiết Vu Lan bâng khuâng nhớ Cha công dưỡng dục

Mùa Báo hiếu bùi ngùi thương Mẹ đức cù lao”

Nhân mùa Vu Lan trở về, noi gương hiếu hạnh đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên, Tổ đình Linh Ứng thành tâm thiết lễ cúng dàng trai Tăng và khai đàn thuyết pháp, tụng kinh, khai phương phá ngục; lập đàn chẩn tế bạt độ cầu siêu chư hương linh cửu huyền thất tổ và chư hương linh thờ tự tại chùa sớm siêu sinh cực lạc.

Nhà chùa trân trọng kính mời:

Các quý vị Phật tử, chư thiện nam tín nữ thập phương xa gần.

Bớt chút thời gian đến nhà chùa tham dự

ĐẠI LỄ VU LAN – BÁO HIẾU

Địa điểm: Tổ đình Linh Ứng

Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Thời gian: Từ ngày 11/07 đến 15/07 năm kỷ hợi

(tức ngày 11/08 đến 15/08 năm 2019)

Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho gia đình, thân bằng quyến thuộc hiện tiền của quý vị được tăng long phúc thọ, vạn sự cát tường như ý!

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ VU LAN

Chủ nhật, ngày 11 tháng 7 năm Kỷ Hợi

(Tức ngày 11 tháng 8 năm 2019)

07h00: Cung nghi chư tôn đức tăng ni quang tâm

08h00: Thuyết giảng Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu

11h00: Cúng dàng trai tăng

14h00: Lễ cầu siêu chư hương linh cửu huyền thất tổ, anh hùng liệt sỹ, đồng bào tử nạn và các thai nhi xúc xảo tảo vong.

Từ ngày 12 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 Kỷ Hợi

(Tức ngày 12 tháng 8 đến 14 tháng 8 năm 2019)

14h00: Tụng kinh Địa tạng cầu siêu báo hiếu

Thứ năm, ngày 15 tháng 7 Kỷ Hợi

(Tức ngày 15 tháng 8 năm 2019)

06h00: Lễ cảm niệm công ơn cha mẹ và cài hoa hồng Vu Lan - Báo Hiếu

08h00: Lễ tụng kinh A Di Đà cầu siêu báo hiếu

11h00: Cúng cơm (thọ trai)

14h00: Khóa lễ cầu bình an tăng phúc thọ cho Phật tử và nhân dân thập phương gần xa

15h00: Lễ phóng sinh

16h00: Lễ đàn khai phương phá ngục

19h00: Lễ Mông sơn chẩn tế cúng thí thực cô hồn và bạt độ chư hương linh cửu huyền thất tổ cùng các vị thai nhi xúc xảo tảo vong

Trân trọng kính mời!

                                                                                         Trụ trì:

Ni trưởng Thích Đàm Bích