Đang gửi...

Phật giáo

Ba căn lành chẳng thể cùng tận

09/07/2018

Người đệ tử Phật đều tin hiểu Tam bảo là ruộng phước tốt lành ở thế gian. Gieo trồng công đức, phước báo với Tam bảo là pháp tu phổ biến, là căn lành cho tất cả những người con Phật.

Lời Phật dạy!

09/07/2018

Đức Phật đã chỉ cho mọi người sống có ý thức và trách nhiệm, luôn biết cảm thông, bao dung và tha thứ bằng tình người trong cuộc sống...

4 câu kệ của nhà Phật, đứa trẻ lên 3 cũng nói được nhưng ông lão 80...

09/07/2018

Ngay cả nhà thơ Bạch Cư Dĩ nổi tiếng thời Đường cũng đã ngộ nhận ngay khi vừa nghe vị thiền sự đọc 4 câu kệ này.

Phật dạy phước báo thù thắng của bố thí

09/07/2018

Theo tuệ giác Thế Tôn, nếu chúng ta bố thí có điều kiện thì gặt được phước báo có giới hạn trong chừng mực nào đó. Nhưng nếu chúng ta bố thí vô tâm, không toan tính là ta đã biết tu phước và tu huệ rồi đó.