Đang gửi...

Pháp sư Ngộ Thông Thuyết Pháp

Duyên lành đến với chùa Linh Ứng, ngày 02 tháng 1 năm 2008 (tức ngày 24 tháng 11 năm Đinh hợi), Tăng ni Phật tử chùa Linh Ứng được cung nghinh Pháp Sư Ngộ Thông, Ngài là đệ tử của Hoà Thượng Thích Tịnh Không, là Phó Viện Trưởng Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, Trụ trì Làng Tu A Di Đà tại Mỹ Quốc. Trong chuyến thăm viếng các Đạo Tràng, các chùa và một số địa phương trong nước, Pháp Sư về lễ Phật giảng pháp một ngày tại chùa Linh Ứng.

 

Tin tức khác