Đang gửi...

CHÙA LINH ỨNG, THỊ TRẤN THỊNH LONG, HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH PHÁT QUÀ TỪ THIỆN TẾT CANH TÝ

NGÀY 21/01/2020 TỨC NGÀY 27/12/KỶ HỢI, NI TRƯỞNG THÍCH ĐÀM BÍCH CÙNG CÁC PHẬT TỬ, HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TÁN TRỢ CHÙA LINH ỨNG PHÁT QUÀ TẾT CHO NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TẠI THỊ TRẤN THỊNH LONG, HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH.

 

 

 

 

Tin tức khác