Đang gửi...

Khóa tu bát quan trai chùa Linh Ứng năm Canh Dần

Ngày 18, 19/ 8/ năm Canh Dần tức ngày 25, 26/ 9/ 2010 ( thứ 7 và chủ nhật ) ban Hoằng Pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tổ chức khóa tu bát quan

trai tại chùa Linh Ứng thị trấn Thịnh Long huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định.

        Kính mời Quý Phật Tử và Nhân Dân thập phương xa gần về tham dự khóa tu.

        Cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, Hộ Pháp, Thiện Thần gia hộ cho gia đình Quý vị an  khang- hạnh phúc- vô lượng cát tường- van sự như ý.

                              

                         Trụ trì:

                                                                

                                                                                     Ni Sư Thích Đàm Bích.

                                                                                     Kính mời.

Tin tức khác