Đang gửi...

Hoạt động

PHÁP HỘI DƯỢC SƯ THẤT CHÂU TẠI TỔ ĐÌNH LINH ỨNG THỊ TRẤN THỊNH LONG...

26/02/2020

NGÀY 23/2/2020 NHẰM NGÀY MỒNG 1/2/CANH TÝ, TĂNG NI PHẬT TỬ TỔ ĐÌNH LINH ỨNG THIẾT LẬP ĐÀN LỄ PHÁP HỘI DƯỢC SƯ THẤT CHÂU

Thiệp mời Đại lễ Vu Lan Báo hiếu

17/07/2019

Nhân mùa Vu Lan trở về, noi gương hiếu hạnh đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên, Tổ đình Linh Ứng thành tâm thiết lễ cúng dàng trai Tăng và khai đàn thuyết pháp, tụng kinh, khai phương phá ngục

Thiên Long xuất hiện tại Ngôi Đại Bảo Tháp Chùa Linh Ứng

11/06/2019

Hôm nay 17h ngày 1/5 năm kỷ hợi (2019)  đoàn khách hội văn học nghệ thuật tỉnh ninh bình đến chùa Lễ Phật, lên tầng 9 Ngôi Liên Hoa Bảo Tháp đỉnh lễ  NGỌC PHẬT

NI TRƯỞNG THÍCH ĐÀM BÍCH THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN LIÊN HỢP QUỐC VE...

11/06/2019

Vào ngày 11/05/2019 Nhằm ngày 07/04/ Kỷ Hợi, Ni Trưởng Thích Đàm Bích vinh dự được là đại biểu của GHPG Việt Nam Tỉnh Nam Định...

TIỂU SỬ NI TRƯỞNG TRỤ TRÌ THÍCH ĐÀM BÍCH - BẬC BỒ TÁT THỊ HIỆN CÕI...

10/05/2019

Toạ lạc ở Tổ dân phố 16 thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định là ngôi chùa Linh Ứng. Nguyên đất chùa là một cồn đất nổi do biển phù sa bồi đắp tính đến nay đã trên 100 năm lịch sử.

ĐẠI LỄ KHAI ẤN NGỌC PHẬT LIÊN HOA BẢO THÁP, TỔ ĐÌNH LINH ỨNG , THỊ...

09/02/2019

Hôm nay, ngày 08/02/2019 nhằm ngày mồng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Tổ đình Linh Ứng - thị trấn Thịnh Long - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Đại lễ Khai Ấn Ngọc Phật Liên Hoa Bảo Tháp.

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU PL 2562-DL 2018

22/08/2018

Ngày mồng 09 tháng 07 năm Mậu Tuất tức ngày 19 tháng 08 năm 2018, Tổ đình Linh Ứng, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu, cung thỉnh Thầy Thích Chân Giác và chú tiểu Chân Tâm thuyết giảng bài pháp thoại: "Một đời vì con".

Thiệp thỉnh Đại Lễ Vu Lan - Báo Hiếu, PL: 2562 - DL: 2018

25/07/2018

Tổ đình Linh Ứng, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan - Báo Hiếu, PL: 2562 - DL: 2018; thành tâm thiết lễ cúng dàng trai Tăng và khai đàn thuyết pháp, tụng kinh, khai phương phá ngục, lập đàn chẩn tế bạt độ cầu siêu cho chư vị hương linh cửu huyền...

CHÙA LINH ỨNG TỔ CHỨC KHOÁ TU AN LẠC MỘT NGÀY

23/07/2018

Ngày 03/06 năm Mậu Tuất, tức ngày 15/07/ 2018, Tổ đình Linh Ứng thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Khoá Tu An Lạc Một Ngày với chủ đề: “Ngọn Đuốc Chính Pháp”.