Đang gửi...

Khoá tu bát quan trai chùa linh ứng

Ngày 26-27/10/2007 ( tức ngày 15-16/9 năm Đinh Hợi ), dưới sự chỉ đạo của Hoà Thượng Thích Trí Quảng - Trưởng ban Hoằng pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm, Đại đức Thích Đức Lợi cùng Ban Hoằng pháp Trung ương về chùa Linh ứng truyền thụ Khoá tu Bát Quan Trai cho 1000 Phật tử Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Cẩm Phả - Quảng Ninh, Nam Định cùng các phật tử chùa Linh ứng Nhờ sự nhiệt tình của Chư Tăng Ni địa phương, Khoá tu thành tựu viên mãn được công đức vô lượng

 

Tin tức khác