Đang gửi...

Thiên Long xuất hiện tại Ngôi Đại Bảo Tháp Chùa Linh Ứng

Hôm nay 17h ngày 1/5 năm kỷ hợi (2019)  đoàn khách hội văn học nghệ thuật tỉnh ninh bình đến chùa Lễ Phật, lên tầng 9 Ngôi Liên Hoa Bảo Tháp đỉnh lễ  NGỌC PHẬT , trên Bảo Tháp xuất hiện áng mây hình rồng chầu, (sự linh hiển xuất thần) ,Nghệ sỹ Bách Bốn thành viên trong đoàn có phước báo được đỉnh lễ và chiêm bái, ghi lại hình ảnh hy hữu này.