Đang gửi...

Lời tri ân của Ni Sư Thích Đàm Bích

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

 

LỜI TRI ÂN

           

              

          Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức!

          Kính thưa Quý Phật tử thập phương xa gần trong nước và ngoài nước!

          Chư Phật ra đời nhằm mục đích đem lại sự an lạc cho Chư Thiên và loài Người. Chư Bồ Tát có mặt trên thế gian nhằm đem pháp lạc cứu vớt chúng sinh thoát khỏi trầm luân khổ ải. Đạo Phật truyền bá đến đâu đều đem đến sự yêu thương và bình đẳng, dạy cho con người trở về với tấm lòng thánh thiện. Trải qua hơn 2500 năm lịch sử, Đạo Phật luôn tồn tại và phát triển trên thế gian, khắp cả năm châu bốn bể. Tất cả những người con Phật luôn tự hào được ở trong ngôi nhà Từ Bi Hỷ Xả. Để phần nào báo đền công đức vô lượng, vô biên của Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Thánh Hiền, được sự chứng minh của Chư Tôn Giáo Phẩm, Hội đồng Trị sự Trung Ương, Ban Trị sự Phật Giáo tỉnh Nam Định, sự quan tâm tận tình cho phép của Chính quyền và sự hỷ cúng của thập phương thí chủ: Ngày 25 tháng 5 năm 2008 ( tức ngày 21 tháng 4 năm Mậu Tý ), Chùa Linh ứng khởi công hạ móng, xây dựng Ngôi Đại Bảo Tháp 9 tầng.  Trong thời gian khởi công hạ móng thì vật liệu xây dựng tăng đột biến, thời tiết bất thường. Nhất là thời buổi toàn cầu biến động về kinh tế. Chúng tôi chung lòng cầu nguyện Tam Bảo độ trì, nhất quán ý chí phấn đấu vượt qua với lòng tin của thí chủ Phật tử thôi thúc tinh thần: " Đền ơn chư Phật - cứu độ chúng sinh ".

          Công trình đến nay tạm hoàn thành bệ móng và hạ tầng, nhân ngày lễ mừng công hôm nay, xin tri ân Chư Tôn Đức, tri ân Quý Lãnh đạo Chính quyền, cảm niệm công đức phát tâm kẻ công người của, ít nhiều cho việc hạ giàn móng Ngôi Đại Bảo Tháp.

Thưa Quý Liệt vị!

          Sống ở thế gian này mấy mươi năm cuộc đời, tất cả như phù du mộng ảo, các Pháp vốn sinh diệt vô thường, giàu nghèo như bóng bọt, nay còn mai mất, duy chỉ có ĐẠO ĐỨC mới hằng hữu lâu dài, cho nên tôi cố gắng làm người bắc nối nhịp cầu giữa Chư Phật và chúng sinh. Bảo tháp này hoàn thành không phải là của chúng tôi, mà là của tất cả Bá tánh Phật tử hiện tại đây và Phật tử thập phương xa gần. Hàng trăm, hàng ngàn năm sau con cháu ta ngắm nhìn thấy được di sản văn hoá cao thượng - nền ĐẠO ĐỨC lâu dài cho con cháu mai sau.

          Nay một lần nữa, kính kêu gọi Chư Đạo hữu Phật tử thập phương xa gần trong và ngoài nước, các Nhân sỹ tri thức, các nhà hảo tâm phát tâm cúng dàng để công trình Đại Bảo Tháp được tiếp tục xây dựng. Xin quý vị thí chủ chuyển lời kêu gọi gia đình, bạn bè, người thân cùng chung tay hộ trì Phật sự chóng viên thành. Đây là bổn phận của người con Phật và Phước đức vô cùng to lớn. Vậy tha thiết kêu gọi sự nhiệt tâm hộ trì Tam Bảo, xin Quý vị cùng tôi viễn trình công tác Phật sự to lớn sớm viên thành.

           Thay lời kết, xin kính nguyện cầu: Phật nhật tăng huy, Thế giới hoà bình, Chúng sinh an lạc.

           Hồi hướng công đức lành tới Chư Thiện nam Tín nữ Đạo hữu: Thân tâm an lạc, gia đình hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống.

            Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh!

                                                                        T/M ĐẠO TRÀNG CHÙA LINH ỨNG

                                                                                              TRỤ TRÌ

                                                                                       

 

 

                                                                            Ni sư Thích Đàm Bích

 

 

    Mọi sự phát tâm xin liên hệ:

        Ni Sư Thích Đàm Bích

Chùa Linh ứng - TT Thịnh Long

huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định

          ĐT: 0350 3876 074

          DĐ: 0912 358 574

 

Tin tức khác